Metodologia de lucru cu adolescenții la risc și consumatori de droguri

APEL DE PARTICIPARE LA CERCETARE

Cu chiar două-trei zile înainte de instituirea stării de urgență #COVID-19 în România, când lumea, inclusiv cea medicală, privea încă ezitant și nelămurit problema acestui nou fenomen, ARAS București  primea deja primele mesaje de interogație și solicitare de sprijin și orientare din partea persoanelor care trăiesc cu HIV. Întrebările sosite în perioada martie-aprilie-mai 2020, prin mesageria FB, e-mail, linie telefonică de urgență, provin, în proporție de 60%, din partea acestora.

Ponderea celor care s-au confruntat cu nebuloasa acestei noi afecțiuni și a implicațiilor sale asupra vieții cu HIV este, cu siguranță, mult mai mare decât a celor care ne-au și adresat întrebări.

Se apropie week-end-ul și dorim să reînnoim rugămintea de a ne acorda o fărâmă de timp LIBER pentru a răspunde, complet anonim, câtorva întrebări din partea echipei de #cercetarecomunitară #ARAS.

Chestionarul se adresează persoanelor de vârstă majoră care trăiesc cu HIV și care doresc să ne dea o mână de ajutor în colectarea câtorva informații despre cum a decurs accesul lor la serviciile de asistență medicală în contextul crizei de sănătate #COVID19.

📮 Chestionarul nostru este disponibil online în perioada 10 septembrie-20 noiembrie 2020, la link-ul: https://tinyurl.com/y26565ss.

Mulțumim anticipat 🌈 pentru toată susținerea.
Cercetarea are loc sub auspiciile #CoalitionPLUS

ANUNȚ LANSARE PROIECT: „LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C”

ANUNȚ LANSARE PROIECT

„LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C”, SMIS: 136208

Institutul Clinic Fundeni, în calitate de beneficiar, implementează, începând cu data de 11.08.2020, proiectul cu titlul „LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C”, SMIS: 136208, în baza contractului de finanțare POCU/755/4/9/136208.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte: POCU/ 755/4/9.
Proiectul va fi implementat de către Institutul Clinic Fundeni în parteneriat cu Asociația Română Anti-SIDA – A.R.A.S. pe o durată de maxim 41 de luni.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă furnizarea de servicii medicale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C din regiunile de dezvoltare Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, respectiv din judetele Argeș (AG), Călărași (CL), Dâmbovița (DB), Giurgiu (GR), Ialomița (IL), Prahova (PH), Teleorman (TR), Dolj (DJ), Gorj (GJ), Mehedinți (MH), Olt (OT) și Vâlcea (VL). Acest obiectiv general răspunde unei teme de interes național în domeniul sănătății, respectiv: Reducerea incidenței bolilor transmisibile prioritare: hepatite B și C și asigurarea accesului pacienților la tratamente antivirale.

120.000 de persoane vor beneficia de programe de screening!
Grupul tință al proiectului este constituit din 120.000 persoane beneficiare de programe de screening (dintre care 72.000 persoane aparținând grupurilor vulnerabile și 36.000 persoane din zona rurală), ce îndeplinesc cumulativ condițiile:
– A) Au peste 18 ani;
– B) Au domiciliul într-unul din județele Argeș (AG), Călărași (CL), Dâmbovița (DB), Giurgiu (GR), Ialomița (IL), Prahova (PH), Teleorman (TR), Dolj (DJ), Gorj (GJ), Mehedinți (MH), Olt (OT) sau Vâlcea (VL) integrate regiunilor de dezvoltare Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia;
– C) Nu sunt persoane gravide și/ sau persoane lipsite de libertate.

Bugetul total al proiectului este de 52.430.887,78 lei, dintre care 51.695.072,29 lei finanțare nerambursabilă și 735.815,49 lei contribuție proprie, respectiv 2% din valoarea eligibilă aprobată.

„LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C” reprezintă faza a doua a proiectului „LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D”, proiect implementat, de asemeni, de Institutul Clinic Fundeni, prin care au fost instruiți 349 de medici de familie, specialiști în furnizarea de servicii medicale în domeniul prevenirii, depistării precoce, diagnosticului și tratamentului hepatitelor virale.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Comunicatul de presă, aici: Anunt lansare proiect LIVERO 2

[Septembrie 2020]

CERCETARE: Evaluarea nevoilor comunității în contextul pandemiei de COVID-19

[RO.] În martie 2020, în contextul pandemiei COVID-19, pe întreg teritoriul României s-a decretat stare de urgență, pe durata căreia fost restrâns exercițiul mai multor drepturi: libera circulație, dreptul la învățătură, libertatea de întrunire, dreptul la grevă, libertatea economică.

În acest timp, clienți ai ARAS, dar și persoane din exterior au evocat dificultăți cu care s-au confruntat ca urmare a măsurilor de prevenire și protecție instaurate, astfel că stilul acestora de viață a suferit modificări, cărora unii cu greu le-au făcut față.

Acest studiu, o colaborare a Departamentului de cercetare comunitară ARAS și a Departamentului de programe ARAS, reprezintă un ”instantaneu” al impactului pe care criza COVID-19 l-a avut asupra populației, prezentând situația așa cum este percepută și experimentată de grupurile-țintă avute în vedere.

Acestea sunt populația generală și grupuri vulnerabile precum: persoane care trăiesc cu HIV, cu afecțiuni de tip hepatită B sau C/cu alte infecții cu transmitere sexuală/TBC sau cu alte afecțiuni cronice, persoane care consumă droguri, persoane implicate în munca sexuală, persoane fără adăpost, persoane din comunitatea LGBTQIA și migranți.

Rezultatele acestui studiu pot fi consultate, în rezumat, aici: SUMAR_In vremuri de pandemie_ARAS.

[București, 15 iulie 2020]

[FR.] Afin d’adapter nos services d’une manière efficace à la nouvelle réalité imposée par la pandémie SARS-CoV-2, pendant la période d’urgence instaurée en Roumanie, ARAS a invité ses clients, mais aussi le grand public, potentiellement concerné, à prendre part au sondage des changements survenus dans nos vies dans le contexte de #COVID19.

Sur les difficultés relationnelles, sur l’impact de la réduction ou de la perte des revenus, sur la limitation dans l’accès à des services sociaux, les obstacles dans le recours aux services de traitement, au matériel de prévention et même à l’information, mais aussi sur la perception des accommodations opérées dans la réorganisation de nos services durant cette période critique — vous pouvez lire dans le résumé de la plus récente analyse entreprise par le département de recherche communautaire ARAS, en collaboration avec celui des programmes: RESUME_En temps de pandemie_FR

[Bucarest, le 15 Juillet 2020]

Accesul consumatorilor de droguri injectabile la serviciile de prevenire, testare-diagnostic și tratament

Analiză calitativă ACCES (2020)

În România, programele de schimb de seringi şi de tratament substitutiv cu metadonă au fost reduse substanţial din 2010, când finanțările primite de la Fondul Global pentru HIV/SIDA au încetat.

Actualmente, numărul estimat al persoanelor care îşi injectează droguri este estimat la 10.810, cu o prevalenţă a infecţiei cu HIV de 18,5% şi de 59,3% în cazul VHC.

În lipsa unor surse stabile de finanţare, doar în 2017 serviciile de reducere a riscurilor din Bucureşti au fost asigurate în proporţie de 86% de către ARAS.

Având în vedere obstacolele pe care ARAS le-a întâmpinat în asigurarea continuităţii serviciilor de reducere a riscurilor, am considerat necesară evaluarea percepţiei şi nevoilor actuale ale consumatorilor de droguri injectabile (CDI) în legătură cu serviciile de prevenire HIV/hepatite, testare-diagnostic şi tratament.

ACCES este o analiză calitativă privind percepţia şi nevoile utilizatorilor de droguri injectabile, dezvoltată pe trei niveluri: prevenire, testare-diagnostic şi tratament.

Principalul obiectiv al acestei analize este obținerea unui set de informații relevante în ceea ce privește percepţia acestora în legătură cu serviciile de prevenire HIV/hepatite, testare-diagnostic şi tratament, precum și identificarea nevoilor individuale de accesare a serviciilor.

Textul integral al analizei, aici: Acces servicii consum droguri ARAS 04.03.2020.

Cercetarea a fost selecționată ca poster participant la AFRAVIH2020, cea mai mare conferință internațională francofonă HIV/hepatite/sănătate sexuală și, anul acesta, COVID-19, la care Coalition Plus, din care ARAS face parte, este coorganizator: POSTER_PM256.

[© Departamentul de cercetare comunitară ARAS | Coalition PLUS]

Servicii integrate și soluții holistice pentru nevoile bunicilor comunității – HOME CARE

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare
Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Obiectivul specific 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice
Titlul proiectului:
Servicii integrate și soluții holistice pentru nevoile bunicilor comunității – HOME CARE
Contract nr. POCU/436/4/4/127608 (Cod SMIS 2014+: 127608)

Servicii integrate și soluții holistice pentru nevoile bunicilor comunității – HOME CARE

Durata de implementare: 30 de luni (23 august 2019 – 22 ianuarie 2022)

Scopul proiectului constă în reducerea nivelului de dependență și a gradului de vulnerabilitate în rândul populației vârstnice prin asigurarea în rândul acestei categorii de persoane a unor măsuri integrate de sprijin precum și furnizarea de servicii socio-medicale.

Implementarea proiectului este asigurată de Asociația Română Anti-SIDA, în parteneriat cu Asociația RĂMÂI ACASĂ, filiala Maramureș.

Obiective specifice:

Creșterea nivelului de incluziune socială la nivelul Regiunii Nord-Vest, prin dezvoltarea unei unități de îngrijire bătrâni la domicliu și investiția în dezvoltarea competențelor și abilităților în rândul persoanelor care asigură aceste servicii.

Reducerea numărului de persoane vulnerabile la nivelul Regiunii Nord-Vest, prin furnizarea de către cei doi parteneri a unor servicii socio-medicale integrate pentru un număr de 161 vârstnici din Baia Mare.

Grup-țintă:

161 de persoane vârstnice aflate în situații de dependență și/sau risc de excluziune socială.

Activități și rezultate:

Implementarea proiectului Servicii integrate și solutii holistice pentru nevoile bunicilor comunității – HOME CARE va contribui la soluționarea problemelor cu care se confruntă persoanele vârstnice prin acțiunile planificate de către cei doi parteneri, care vizează:

a) dezvoltarea unei unități de îngrijire la domiciliu și dotarea acesteia cu un minim de echipamente necesare, suplimentar celor puse deja la dispozitie de cei doi parteneri, în locatia unității din Baia Mare;

b) evaluarea socio-medicală a unui număr de cel puțin 161 vârstnici din Baia Mare aflați în situații de excluziune socială, vulnerabilitate determinată de boală, invaliditate, sărăcie etc;

c) furnizarea de servicii integrate, socio-medicale, pentru cel puțin 161 de vârstnici care vor fi beneficiari direcți ai proiectului prin intermediul unei echipe multi-disciplinare de specialiști, precum: îngrijitori, asistenți sociali, asistenți medicali, medic, psiholog, kinetoterapeut etc.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman. Valoarea totală a proiectului 2.725.134,11 lei din care cofinantare UE 2.316.364,01 lei.

Persoana de contact: Liana Velica – manager proiect
Email: liana.velica@arasnet.ro

Anunț lansare proiect, aici: Anunt lansare proiect Home Care POCU .

Prevenirea infecției cu HIV în practica stomatologică (2003)

O colaborare ARAS-Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București (2003), cu trei autoare: Dr. Maria Georgescu, Dr. Ioana Gavrizi, Dr. Anca Bălan: prevenirea infectiei cu hiv in practica stomatologica

Prevenirea infecţiei cu HIV în practica stomatologică este o apariţie editorială destinată personalului stomatologic mediu şi superior.

Editată de ARAS (Asociaţia Română Anti-SIDA) şi reunind contribuţiile a doi medici stomatologi ai asociaţiei – Dr. Maria Georgescu, Director executiv, şi Dr. Ioana Gavrizi –, precum şi a unui medic epidemiolog, regretata Dr. Anca Bălan de la Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Bucureşti, publicaţia este rodul activităţii practice desfăşurate în cabinetul stomatologic al ARAS, fondat în 1997, de către o echipă care a înţeles provocarea pe care o reprezintă infecţia cu HIV, propunîndu-şi să documenteze şi să adapteze precauţiile universale la legislaţia românească, precum şi să încurajeze folosirea acestora în practica stomatologică.

Recomandările ghidului sînt uşor de aplicat şi conferă echipei medicale confortul necesar pentru servicii de calitate, în sensul reducerii riscului de transmitere a unor virusuri precum HIV, hepatitic B sau C etc. de la pacient la personalul sanitar, invers şi de la pacient la pacient.

Din sumarul lucrării: Consideraţii legale, Precauţiile universale în stomatologie, Controlul infecţiei în ortodonţie şi în laboratorul de tehnică dentară, Evaluarea pacientului, Metode de sterilizare a instrumentelor folosite în timpul procedurilor stomatologice, Metode de dezinfectare a instrumentelor stomatologice, Ghid pentru selecţia dezinfectantelor.

Parte a campaniei comune pentru prevenirea infecţiei cu HIV/SIDA desfăşurate de ARAS şi D.S.P.M.B în 2002-2003, lucrarea a fost publicată cu sprijinul financiar al acesteia din urmă.

Cercetare calitativă privind accesul adolescenților consumatori de droguri la servicii de asistență medicală, psihologică, socială (2015)

Raportul de cercetare: ARAS UNICEF RAP CERCETARE ADOL

Metodologia de cercetare: ARAS UNICEF METOD ADOL

Cercetarea de față și-a propus evidențierea și descrierea problemelor adolescenților care consumă droguri și ale familiilor acestora, precum și ale factorilor care condiționează accesul adolescenților ce consumă droguri la servicii de asistență specifică pentru problema consumului.

Studiile naţionale realizate de Agenția Națională Antidrog arată că populația de vârsta 15-24 de ani este cea mai „activă” în privința consumului de droguri. În rândul populației cu vârsta de 15-24 de ani se înregistrează cele mai mari prevalențe, atât în consumul recent (în ultima lună/ în ultimul an), precum și de-a lungul vieții, iar majoritatea respondenților care au consumat vreodată droguri au declarat că au inițiat consumul de droguri în adolescență.

Cercetarea noastră a fost realizată în cadrul proiectului Metodologia de lucru cu adolescenții care consumă droguri – o urgență, proiect care și-a propus să contribuie la creșterea accesului adolescenților consumatori de substanțe psihoactive la servicii de asistență specifică pentru problema consumului, prin elaborarea unei metodologii de lucru cu adolescenții care consumă droguri, instruirea specialiștilor care lucrează în serviciile de asistență pentru adolescenți, colaborare inter-instituțională în furnizarea serviciilor.

Proiectul a fost implementat de către ARAS – Asociația Română Anti-SIDA, cu sprijinul tehnic și financiar al UNICEF.  Cercetarea a beneficiat de suportul grupului de lucru inter-instituțional din care fac parte ANPDCA (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție), ANA (Agenția Națională Antidrog), Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, reprezentanți ai unor furnizori de servicii de asistență medicală din București (CSM pentru minori „Prof. Dr. C. Gorgos”, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Al. Obregia”) și ai unor organizații neguvernamentale care furnizează servicii pentru adolescenții la risc (ALIAT, „Parada”).

Abordare integrată a politicilor sociale și medicale prin formularea de politici publice alternative de către societatea civilă

Nr. contract de finanțare: 130 / 7.06.2018
Titlul Proiectului: “Abordare integrată a politicilor sociale și medicale prin formularea de politici publice alternative de către societatea civilă”
Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
Codul SIPOCA: 353, Codul MySMIS: 110527
Perioada de implementare a proiectului: de la 07/06/2018 până la 06/10/2019

Anunț începere proiect

Politicile publice din domeniul sănătății, mai ales al prevenirii îmbolnăvirilor, alături de politicile de protecție socială, reprezintă atât priorități în strategiile naționale și în recomandările internaționale, cât și elemente vitale pentru persoanele care se află în situații de vulnerabilitate medicală și/sau socială, precum și pentru ONG-urile care le deservesc sau reprezintă. Mai mult, este esențial ca politicile sociale și medicale să beneficieze de o abordare integrată, deoarece problemele sociale și medicale se potențează reciproc.

Proiectul “Abordare integrată a politicilor sociale și medicale prin formularea de politici publice alternative de către societatea civilă” are ca obiectiv principal creșterea capacității ONG-urilor de formulare de politici publice alternative în domeniile sănătate publică sau protecție socială.

Implementarea proiectului este asigurată de ARAS – Asociația Română Anti-SIDA, în parteneriat cu APADOR-CH – Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România-Comitetul Helsinki. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Elaborarea unui ghid de proceduri și instrumente pentru monitorizarea și evaluarea politicilor publice din domeniul social sau medical, dezvoltarea cunoștințelor și abilităților pentru 100 de persoane din cadrul ONG-urilor din domeniile social sau medical în formularea de politici publice alternative și în monitorizarea independentă a politicilor guvernamentale, crearea unei rețele informale de ONG-uri în domeniul politicilor publice sociale sau medicale, formularea de 5 propuneri de politici publice alternative în domeniul politicilor publice sociale sau medicale.

Rezultate așteptate:

  • Rapoarte lunare de monitorizare a politicilor publice din domeniile social și medical
  • Ghid de proceduri și instrumente de lucru în monitorizare politici publice sociale și medicale
  • 100 de reprezentanți ONG instruiți în formularea de politici publice alternative și în domeniul monitorizării politicilor sociale sau medicale
  • 5 propuneri de politici publice alternative realizate, 2 propuneri alternative acceptate

 

Valoarea totală a proiectului este de 968.482,20 lei, din care 797.101,37 lei valoare nerambursabilă din Fondul Social European, 152.011,18 lei valoare nerambursabilă din bugetul național și 19.369,65 lei confinanțarea beneficiarului.

Puteți descărca versiunea oficială a documentului aici: anunt incepere proiect POCA

Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente

Proiectul “Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” urmărește o abordare integrată de acțiuni care să ajute la creșterea gradului de participare voluntară și informată a populației largi, dar și a persoanelor din grupurile țintă vulnerabile la procesul de screening pentru depistarea tuberculozei, inclusiv a tuberculozei latente, prin implementarea pe parcursul a celor cinci ani a activităților de informare, educare și conștientizare față de consecințele negative induse de stigmatizarea persoanelor afectate de TB, inclusiv TB latentă.

Astfel, proiectul dezvoltă direcții de intervenție cu impact la nivel național prin informarea, educarea, conștientizarea și comunicarea adaptată la individ, grup și/sau comunitate, punând  accent pe grupurile vulnerabile, în condițiile în care accesul la serviciile de sănătate depinde de gradul de adresabilitate a populației largi și în special a populației aparținând grupurilor vulnerabile (populație săracă, utilizatori de droguri injectabile, persoane infectate HIV, populație din penitenciare etc.) și de gradul de conștientizare a propriilor nevoi legate de sănătate și de drepturile la servicii de sănătate.

Proiectul este cofinanțat de Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și este implementat de Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” în parteneriat cu ARAS, CPSS, RAA, UNOPA, ASPTMR și Samusocial, in perioada martie 2018-februarie 2023.

În cadrul proiectului, ARAS va facilita participarea la screening TB în unități mobile pentru 5.500 de persoane vulnerabile din București și Ilfov, precum și acompanierea la servicii de tratament pentru persoanele diagnosticate pozitiv.

Informații despre proiect și parteneri: prezentare proiect POCU TB Nasta .